Informatie

Waarom Huurachterstanden.nl?
Huurachterstanden.nl is de oplossing om nieuwe huurders met openstaande huurachterstand(en) te screenen. Op basis van deze screening kunt u dan zelf bepalen of u een huurovereenkomst met of zonder aanvullende afspraken afsluit met de kandidaat-huurder. Bij huurachterstanden.nl bent u aan het goede en enige adres; bestaande krediet checks voorzien hier namelijk niet in.

Risicoprofiel
Als corporatie wilt u een risicoprofiel hebben van nieuwe potentiële huurders. Door gebruik te maken van Huurachterstanden.nl krijgt u hier beter inzicht in en kunt u op basis hiervan uw eigen incassoprocedure afstemmen. Bestaande partijen die krediet checks aanbieden, geven u geen informatie over huurachterstanden terwijl dit juist voor woningcorporaties het meest van belang is.

Wat is huurachterstanden.nl precies?
Huurachterstanden.nl is een landelijke database waarin personen worden opgenomen die een huurachterstand bij een woningcorporatie hebben van 3 maanden of meer. Deze database is vervolgens door andere aangesloten woningcorporaties te raadplegen.

Voor wie?
Huurachterstanden.nl is exclusief te gebruiken door aangesloten woningcorporaties. Omdat wij veel ervaring hebben met het werken bij en voor woningcorporaties zagen wij dat er veel behoefte is naar een database met informatie over huurachterstanden.

Verantwoordelijkheid
Wanneer het door Huurachterstanden.nl voorgeschreven protocol volledig wordt nageleefd, neemt Huurachterstanden B.V. de volledige verantwoordelijkheid in het geval zich er een klacht of gerechtelijke procedure voordoet inzake de gegevensverwerking.

Mag het?
Eerder zijn er initiatieven geweest zoals LIS (Landelijke Informatiesysteem Schulden) en ViP (Vroegsignaleringsindex Probleemschulden). Dit is uiteindelijk stukgelopen op de privacywetgeving.
Huurachterstanden B.V. richt zich met haar database alleen op woningcorporaties en onze manier van gegevensverwerking voldoet aan de eisen die het College bescherming persoonsgegevens en de privacywetgeving stelt. Iedere woningcorporatie ontvangt van ons daarnaast een artikel welke opgenomen dient te worden in de algemene en/of verhuurvoorwaarden. Hierdoor is onze werkwijze goed afgedicht.

Kosten
In 2014 is het gebruik volledig gratis voor woningcorporaties die zich aansluiten. Wij vinden namelijk dat u het eerst moet kunnen proberen alvorens er kosten in rekening worden gebracht. Vanaf 2015 zullen wij echter wel kosten in rekening brengen. Op basis van een voorcalculatie hebben wij geprobeerd de bijdrage zo laag mogelijk te houden, wat resulteert in onderstaand overzicht.

Kosten vanaf 1 januari 2015
Woningcorporaties tot 6.000 vhe                        € 100,00
Woningcorporaties tot 12.000 vhe                      € 150,00
Woningcorporaties tot 18.000 vhe                      € 200,00
Woningcorporaties met meer dan 18.000 vhe      € 250,00

Prijzen zijn exclusief btw & overige additionele diensten
Indexering van tarieven voor het eerst per 01-01-2016

Interne controle
Jaarlijks dient er interne controle plaats te vinden. Deze controle kan door ons, of in opdracht van de woningcorporatie zelf worden uitgevoerd. Conform overeenkomst dienen wij hiervan jaarlijks een afschrift te ontvangen.

Interesse?
Wilt u meer weten over de diensten welke wij uw organisatie kunnen bieden om het risicoprofiel van nieuwe huurders beter in kaart te brengen? Wij komen graag bij u langs voor verdere toelichting

Telefonisch zijn wij bereikbaar op       0183-640108
ook zijn wij per mail te bereiken via    info@huurachterstanden.nl